?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 拓展教练 - 沛_金航U企业管理咨询有限公?/title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60003/Css/Index.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60003/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST60003/Css/nav.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!-- head_box 头部开?--> <div class="head" id="top"> <ul class="logo"> <li><a href="/"><img src="/uploads/logo/20200824052858.png" alt="沛_金航U企业管理咨询有限公? class="logo"></a></li> </ul> <ul class="menu"> <li><a href="/" class="active">首页</a></li> <li><a href="/sztz/">zd{划</a></li> <li><a href="/cgal14/">_ֽ案例</a></li> <li><a href="/cdzy/">场地资源</a></li> <li><a href="/">青少q训l?/a></li> <li><a href="/about/">关于我们</a></li> </ul> <ul class="h_ewm_box"> <li class="h_ewm"><img src="/template/NEST60003/Images/h_ewm.png" width="20" height="20"><img src="/template/NEST60003/Images/h_ewmt.jpg" width="140" height="140" class="h_ewmt"></li> </ul> <ul class="phone"> <li> <p><img src="/template/NEST60003/Images/20190321155314342610.jpg" title="20190321155314342610.jpg" alt="284238236454120681.jpg"></p> </li> </ul> </div> <!-- head_box 头部l束 --> <!--banner--> <script type="text/javascript"> jQuery(".nav").slide({ type:"menu", titCell:".m", targetCell:".sub", effect:"slideDown", delayTime:300, triggerTime:100,returnDefault:true });</script> <div style="width:100%; height:700px; overflow:hidden;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=700 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20200827024954.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20200828111029.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20200828112607.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="" alt="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/NEST60003/js/product.js" type="text/javascript"></script> </div> <!--banner--> <script type="text/javascript"> function getsearchtitle(keywords){ document.getElementById('keywords').value=keywords; document.home_search.submit(); } </script> <!-- 搜烦与左侧漂?--> <div class="home_search"> <form name="home_search" id="home_search" action="/key.aspx" method="post" onSubmit="return form_search();"> <ul class="ul"> <li class="li_text">热门Q? <a onClick="getsearchtitle('文化')" href="/">矛_庄户外拓展训l?/a> |  <a onClick="getsearchtitle('q会')" href="/">矛_庄拓展训l?/a> |  <a onClick="getsearchtitle('室内')" href="/">矛_庄拓展培?/a> |  </li> <li class="li_search"> <input name="keywords" id="keywords" type="text" class="input_text"> <input name="" type="submit" class="input_submit" value=""> </li> <li class="li_xqdz"> <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </form> </div> <!-- pic 首页qȝ?l束 --> <div id="main" class="clearfix"> <div id="sideBar" class="floatL"> <div class="prouduct_left"> <span>●PRODUCT</span> <ul class="cp_big"> <h3><a href="/supply/" >金航U精品课E?/a></h3> <li><a href="/sjappdx/">手机定向</a></li> <li><a href="/dxtj/">主题</a></li> <li><a href="/jdtz/">拓展</a></li> <li><a href="/scxl/">徒步</a></li> <li><a href="/tdspxl/">沙盘</a></li> <li><a href="/sztz/">{划</a></li> <li><a href="/qwydh/">q动</a></li> <li><a href="/cdzy/">场地资源</a></li> <li><a href="/cgal14/">成功案例</a></li> </ul> <div class="prouduct_l_bottom"> <span><a href="/sztz/" title="培训师展C?>评<br> 展示</a></span> <b><a href="/contact/" target="_blank">联系<br> 我们</a></b> <em>金航U培训定制热U?br> <strong>400-004-6966</strong></em> </div> </div> <div class="sideboxk"> <div class="conTitle"> <p> 联系我们</p> </div> <div class="conList"> <ul> <li class="coname">沛_金航U企业管理咨询有限公?/li> <li>联系人:王经?/li> <li>电话Q?00-004-6966</li> <li>手机Q?3933881302</li> <!--<li>传真Q?/li>--> <li>邮箱Q?a href="mailto:1366895510@qq.com" rel="nofollow">1366895510@qq.com</a></li> <li style="width:250px;">|址Q?a href="http://www.udttaxzx.buzz" rel="nofollow">www.udttaxzx.buzz</a> </li> <li>地址Q石家庄桥东区大径街鼎嘉府邸4?单元301</li> </ul> </div> </div> </div> <div id="conts" class="floatR"> <div class="info"> <div class="infoTitle"> <p> 关于我们<span> / ABOUT US</span></p> </div> <div class="dsite"> 您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/about/about5.html">拓展教练</a></div> <div class="infonn"> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">金航U?a href="http://www.udttaxzx.buzz/jdtz/" target="_blank">拓展</a>师资介绍</span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">金航U教l团是专业从事拓展训l、企业管理咨询、青年潜能Ȁ发及q儿体智能课E等相关培训和教育的教练团队Q一直潜心致力于拓展训练和本土企业相l合的研IӞ注重行业交流Q成Z国体验式培训协会会员单位Q随时了解行业发展动态和学习新的教练技术,不断提升教练团队整体水^和个业素质。金航线拓展教练团倡导“以团队服务团队”,培训q程中,教练团由“领队、执训教l、纪律教l、后勤教l”组成,分工严}Q很大限度地保障培训效果。金航线教练团的执训视野开阔、结构严谨,点评引导中擅长结合企业实际、引用大量案例,q擅长从企业理实务操作角度出发Q真正让学员在“快乐中学习”?/span> </p> <p style="text-align:left;text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">?009q带领拓展训l团队至今,已有上千家企业团队在金航U教l团的带领下利通过拓展训练Qƈ从中L良多Q金航线拓展教练团将l箋在拓展训l的领域里书写篇章!</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;"> <table style="width:100%;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="0" class="ke-zeroborder" bordercolor="#000000"> <tbody> <tr> <td> <img src="/uploads/image/20161213/20161213162652_3071.jpg" alt="" width="380" height="252" title="" align="" /><br /> </td> <td> <img src="/uploads/image/20161213/20161213162711_1196.jpg" alt="" width="380" height="251" title="" align="" /><br /> </td> </tr> </tbody> </table> <br /> <br /> </span> </p> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- foot 底部区域 开?--> <div class="foot_box"> <div class="main"> <ul class="online"> <iframe src="/pages/message/message_edit.aspx" frameborder="0" style="width:600px;height:400px; margin-left:-20px;background-color=transparent" allowtransparency="true"></iframe> </ul> <ul class="contact"> <li class="li_1">联系我们 Contact Us</li> <li class="li_2"> <p>公司地址Q石家庄桥东区大径街鼎嘉府邸4?单元301</p> <p>联系电话Q?00-004-6966</p> <p>服务手机Q?3933881302   24 Hours 服务 <br> E-mailQ?366895510@qq.com <br /><a title="时代互动" target="_blank" rel="nofollow">技术支持:时代互动</a> <br /> <strong>热门城市推广: </strong> <br />矛_庄拓展培训选择我们更专?拓展训练公司zd{划,主题zd{划矛_庄拓展训l?户外拓展训练,拓展培训,户外拓展训练公司{品质优良的服务Q欢q来电咨询! </p> <!-- <p>Q  QQ?366895510 </p>--> </li> </ul> <ul class="ewm"> <!-- <li> <p><img src="/template/NEST60003/Images/h_ewmt.jpg" title="20160811147090625413.png" alt="我的二维码_8.png">官方微博</p> </li>--> <li> <p><img src="/template/NEST60003/Images/h_ewmt.jpg" title="20160725146943856811.jpg" alt="qrcode_for_gh_4f16adb53a83_258_副本.jpg">微信公众?/p> </li> </ul> </div> </div> <div class="foot_content"> <div class="text">Copyright ? 2003-2019 沛_金航U企业管理咨询有限公? ALL RIGHTS RESERVED 备案?<a target="_blank" style="color:#fff;"> 冀ICP?6029724?1 </a></div> </div> <!--<script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script>--> <script type="text/javascript" src="message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="28155"></script> <a href="http://www.udttaxzx.buzz/"><span class="STYLE1">qqϷ齫</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.angkga.tw">͸Сֲͼ</a> <a href="http://www.444878.tw">˰ټֶIJ</a> <a href="http://www.541134.tw">ogѶֻ-</a> <a href="http://www.636354.tw">ʻϹ</a> <a href="http://www.305511.tw">淨ϸ</a> <a href="http://www.knzmij.tw">ɿ΢Ųô</a> <a href="http://www.svferf.tw">ʱʱǿȼƻ</a> <a href="http://www.809649.tw">mgϷƽ̨</a> <a href="http://www.388843.tw">ϷƱ</a> <a href="http://www.694187.tw">11ѡ5ǰ3</a> <a href="http://www.kglzfv.tw">ǧڲʽѰװ</a> <a href="http://www.117051.tw">Ͽʮֳ</a> <a href="http://www.juofxn.tw">ֲ</a> <a href="http://www.eshhtx.tw">ֻˮϷ</a> <a href="http://www.115808.tw">ֲʲô</a> <a href="http://www.942106.tw">Ͽʮֳ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>